Biomasa

Mając na względzie dobro środowiska naturalnego angażujemy się w rynek odnawialnych źródeł energii poszerzając naszą ofertę o produkty z biomasy, jako surowca alternatywnego do paliw kopalnych.

Oferujemy zrębkę, pellet drewniany i kukurydziany, trociny i ligninę.

Będąc certyfikowanym uczestnikiem systemu KZR INiG gwarantujemy pełną zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Certyfikat KZR Bio

Facebook
Instagram